Loading color scheme

Jaroslav Demel

Technická Univerzita Liberec - Student Business Club (SBC)

Jaroslav Demel vystudoval obor Ekonomika zahraničního obchodu na VŠE v Praze. Studium ukončil v roce 1988 a nastoupil do společnosti Skloexport Liberec. Tím zahájil jeho bezmála dvacetiletou kariéru v oblasti mezinárodního obchodu a sklářství. Prošel českými i zahraničními společnostmi (Rudolfinia, Jablonex, Ornela) a různými manažerskými posty. Korporátní kariéru ukončil jako obchodní ředitel Preciosa Lustry. Od roku 2008 působí v akademické sféře na EF TUL jako proděkan pro vnější vztahy, vyučuje předměty z oblasti zahraničního obchodu, je spoluzakladatelem Student Business Clubu.


Ekonomická (původně Hospodářská) fakulta Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1992 jako čtvrtá fakulta vznikající liberecké univerzity. Jejím dominantním zaměřením je podniková ekonomika, manažerská informatika, mezinárodní ekonomické vztahy a oblast finančních služeb a cestovního ruchu. V posledních letech se stále více zaměřuje na problematiku podnikání, zejména pak ve spojení s malými a středními podniky a rodinnými podniky. To inspirovalo v roce 2014 tři pedagogy fakulty k založení SBC jako iniciativy pro podporu podnikavosti studentů a absolventů TUL.