Loading color scheme

Jiří Jirásek

Českomoravská záruční a rozvojová banka

 Do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., nastoupil v roce 1995 na pozici ředitele odboru finančních služeb. Již v roce 1995 se stal členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb a později úseku řízení obchodu. Na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014 se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020. Od 1. 1. 2016 zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

ČMZRB plní roli národní rozvojové banky ČR. Prostřednictvím finančních nástrojů, tj. zvýhodněných úvěrů, záruk a kapitálových vstupů, poskytuje v souladu s hospodářskou politikou vlády ČR podporu na rozvoj malého a středního podnikání, obcí a infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky. Banka byla založena v roce 1992. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.